Fb.Yt.
Le V. Tuong

Graphic & UI
Designer

I am a talanted Graphic and UI Designer. I design websites, logos, brochures, banners, book covers, and everything related to design and inspiration. I have graduated from FPT Arena Multimedia.

0 +
Years
of Experience

Website Designer and Digital Creative Manager, specialized in UI/UX, Branding and digital designs.

Multimedia Design, FPT Arena
  • Digital design.
  • Website design - HTML/CSS/JS.
  • Edit videos.
background

Experience

2011-2012
Website Designer,
Vườn Cảm Xúc.

Thiết kế các website cho Studio Áo Cưới, doanh nghiệp tư nhân.

2012-2014
Graphic & Web Designer,
Gia Hạnh Group.

Thiết kế website công ty, banner flash quảng cáo.

2016-2018
Website Designer,
Ligust & Co.

Thiết kế bộ website cho tập đoàn.

2018-2019
Graphic Designer,
Zaracos Coozy.

Thiết kế mảng quảng cáo, chụp ảnh & quay phim, xử lý video sản phẩm.

2019-2021
Lead Designer,
Tick Full Life.

Lead thiết kế các digital marketing trên website và các mạng xã hội Facebook Google Zalo Youtube, Chụp & quay phim các dịch vụ, thiết kế in ấn Poster, Voucher, Brochure, Decals, Namecard, Leaf, Documents, bills, bộ nhận dạng thương hiệu, ...

Edit video giới thiệu và cảm nhận dịch vụ, TCV.

Thiết kế các mảng website Công ty, quản trị hệ thống server, quản lý và bảo dưỡng hệ thống các website, quản lý sửa chửa các thiết bị IT và phần mềm, cài đặt kỹ thuật phần cứng.

I’m using top leading design methods in my work.

“Designers are meant to be loved, not to be understood.”

UI/UX
HTML/CSS
Branding
Video Editing
camera
drone
car

Portfolio

Web Designs